Đại hội Chi hội KTS Thăng Long Nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 22/11/2014, tại Hà Nội, Chi hội KTS Thăng Long đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đến dự có Lãnh đạo Hội KTS Việt Nam, đại diện các Chi hội KTS và đông đảo KTS thuộc Chi hội KTS Thăng Long. Ngày 29/11/2010, KTS Nguyễn Tấn Vạn – Chủ tịch Hội KTS Việt Nam đã ký Quyết định đổi tên Chi hội KTS Trung tâm khoa học và công nghệ kiến trúc thành Chi hội KTS Thăng Long trực thuộc Hội KTS Việt Nam. Từ 49 hội viên ban đầu, đến nay Chi hội KTS Thăng Long đã phát triển thành 155 hội viên, bao gồm các KTS công tác tại một số cơ quan Trung ương, trường ĐH, doanh nghiệp tư vấn xây dựng trong địa bàn Thủ đô Hà Nội.

CE7P3033

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi hội KTS Thăng Long được sự khuyến khích, động viên của Hội KTS Việt Nam:
– Năm 2010, Hội KTS Việt Nam tặng Bằng “Vì sự nghiệp KTS Việt Nam” cho 7 KTS lớn tuổi.
– Năm 2012, Hội KTS Việt Nam tặng Bằng khen cho Chi hội KTS Thăng Long vì đạt nhiều thành tích trong hoạt động nghề nghiệp và xây dựng Hội.
– Năm 2014, Chi hội được Hội KTS Việt Nam tặng Bằng khen vì đạt nhiều thành tích trong hoạt động, khuyến khích 7 KTS trẻ gửi công trình dự thi và đạt Giải thưởng Kiến trúc.

Các đại biểu tham dự đại hội đã nghe Báo cáo về những hoạt động của Chi hội trong thời gian qua với những thuận lợi và khó khăn trong điều kiện kinh tế – xã hội chung của đất nước. Khó khăn lâu dài là tìm nguồn kinh phí cho các hoạt động của Chi hội. Mặt khác, lãnh đạo Chi hội cũng chỉ rõ: “Những thành tích trên là niềm tự hào chung nhưng kết quả đã đạt được chưa làm chúng ta bằng lòng. Hiệu quả phát triển chưa cao, thiếu bản sắc, chưa thể hiện rõ tính hiện đại trên các tác phẩm, so với bạn bè còn một khoảng cách cần phải vượt lên.”

Những phương hướng hoạt động của Chi hội KTS Thăng Long trong nhiệm kỳ 2015-2020 cũng được thông qua, bao gồm:
– Duy trì truyền thống họp mặt, khám phá cảnh quan, nuôi dưỡng cảm hứng sáng tác cho các KTS trong chi hội
– Thành lập website giới thiệu Chi hội, quảng cáo hoạt động chuyên môn kiến trúc của các hội viên, cập nhật các thông tin hoạt động của hội, các thông tin của các phân hội hoạt động trong chuyên môn và các thành tích của cá nhân hội viên
– Tổ chức các hoạt động định kỳ, trao đổi, học hỏi, nâng cao kiến thức chuyên môn và xã hội của hội viên
– Thành lập tổ tư vấn cho KTS trẻ tài năng tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế
– Thành lập tổ sáng tạo nghệ thuật, tổ chức triển lãm các tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao trong các lĩnh vực kiến trúc, điêu khắc, mỹ thuật, nhiếp ảnh và các loại hình khác.
– Đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển, thu hút đông đảo anh chị em KTS tham gia các hoạt động hội.
Các KTS, hội viên Chi hội KTS Thăng Long thống nhất trong nhiệm kỳ tới cùng nỗ lực học hỏi, nâng cao năng lực sáng tạo, nhận thức sâu sắc vai trò và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp, sáng tạo hơn nữa, hiệu quả hơn nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc trong thế kỷ 21.