Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia: Thông báo số 3 (cập nhật)

dai-ly-ban-ve-may-bay-di-lam-dong-Copy-500x250

Theo đề nghị của nhiều tác giả kiến trúc, Ban Tổ chức Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2014 quyết định gia hạn nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng. Thông tin chi tiết xin vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

THÔNG BÁO SỐ 3
VỀ GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC QUỐC GIA 2014

Ban Tổ chức GTKTQG 2014 xin thông báo và thành thật xin lỗi về sự thay đổi sau đây:
1. Thời hạn nộp hồ sơ tham dự GTKTQG 2014:
Theo đề nghị của nhiều tác giả kiến trúc, Ban Tổ chức GTKTQG 2014 quyết định gia hạn nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng như sau:
– Thời hạn: Ngày 30 tháng 12 năm 2014
– Địa chỉ: Ban Tổ chức Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia
Hội Kiến trúc sư VN – 23 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội
Tel : 04. 3936.0755/ 3825.3648 Fax: 04. 39349 240
– Thông tin và phiếu đăng ký tham dự GTKTQG 2014 có tại trang thông tin điện tử Tạp chí Kiến trúc – Hội KTS Việt Nam: www.tapchikientruc.com.vn

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ:
KTS. Nghiêm Hồng Hạnh – 04.39360.755/ 0904 240 240
CN. Nguyễn Hồng Vân – 04.38253.648/ 0912 880 800
E-mail: vaa@hkts.vn hoặc vanphong@hkts.vn

2. Danh sách Hội đồng GTKTQG 2014:
KTS. Salvador Perez Arroyo đã gửi công văn tới Ban Tổ chức GTKTQG 2014 xin được rút khỏi Hội đồng do có kế hoạch gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng, Ban Tổ chức đã chấp thuận đề nghị trên và sẽ công bố quyết định sửa đổi danh sách hội đồng trong thời gian tới.

Hội KTS Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của các kiến trúc sư và tác giả tham gia GTKTQG 2014.

TRƯỞNG BTC GTKTQG 2014

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(đã ký)
KTS. NGUYỄN TẤN VẠN

Tài liệu đính kèm: Thông báo số 3

Xem chi tiết các thông báo liên quan:
Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia: Thông báo số 2
Điều lệ Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2014