Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung thành phố Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung thành phố Hà Nội.

Quy chế này quy định về quản lý quy hoạch và không gian trên phạm vi toàn thành phố, quản lý về không gian, kiến trúc đối với các công trình xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông trên địa bàn thành phố.(ảnh minh họa: Hanoi Fly)

Quy chế này quy định việc tổ chức thực hiện Đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 và Quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội, gồm những quy định về quản lý quy hoạch và không gian trên phạm vi toàn thành phố, quản lý về không gian, kiến trúc đối với các công trình xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố sẽ thực hiện quản lý phân vùng phát triển không gian và quy định khu vực, tốc độ, giai đoạn phát triển đô thị theo chương trình phát triển đô thị của thành phố Hà Nội. Hạn chế tăng dân số, mật độ người làm việc, quy định khống chế điều kiện nhà ở mới, hạn chế phát triển nhà cao tầng trong nội đô lịch sử hoặc cho phép có điều kiện đối với một số hoạt động xây dựng, công trình xây dựng đảm bảo phù hợp quy hoạch không gian, kiến trúc cảnh quan thành phố và khu vực.

Thành phố sẽ từng bước di dời cơ sở công nghiệp, kho tàng gây ô nhiễm môi trường và cơ sở đào tạo, y tế, cơ quan không phù hợp quy hoạch ra khỏi khu vực nội đô, đồng thời với việc bổ sung, tăng cường các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại các khu đất sau di dời. Quản lý phát triển và kết nối hệ thống không gian ngầm trong khu vực đô thị trung tâm; thực hiện hạ ngầm đường dây đi nổi theo các tuyến phố trong khu vực đô thị.

Bên cạnh đó, sẽ bảo tồn các công trình di sản, công trình có giá trị văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, tôn giáo tín ngưỡng, gìn giữ và phát huy giá trị di sản, các hình thái cấu trúc đô thị, không gian cảnh quan, tuyến phố và các đặc trưng văn hóa của thủ đô…

Quốc Bình(Báo Xây dựng)

Báo Xây dựng