Công bố quy hoạch xây dựng vùng Nam Hà Tĩnh – Bắc Quảng Bình

Bộ Xây dựng vừa phối hợp với tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình tổ chức Lễ Công bố Quy hoạch xây dựng vùng Nam Hà Tĩnh – Bắc Quảng Bình đến năm 2030.

Vùng Nam Hà Tĩnh – Bắc Quảng Bình được xác định là vùng kinh tế tổng hợp, động lực phát triển của tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và vùng Bắc Trung Bộ, có tiềm năng lớn về phát triển cảng nước sâu và công nghiệp nặng; là đầu mối và cửa ngõ giao thông về đường bộ, đường thuỷ, trao đổi thương mại với nước bạn Lào thông qua cửa khẩu quốc gia Cha Lo.Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn phát biểu tại Lễ công bố Quy hoạch xây dựng vùng Nam Hà Tĩnh – Bắc Quảng Bình đến năm 2030

Mục tiêu là tạo ra một không gian liên kết kinh tế tại khu vực Nam Hà Tĩnh – Bắc Quảng Bình thành vùng kinh tế tổng hợp, đáp ứng các yêu cầu về an ninh, quốc phòng của quốc gia và khu vực. Đây cũng là vùng giàu tiềm năng phát triển du lịch với các giá trị đặc biệt về cảnh quan thiên nhiên và nền văn hoá đa dạng giàu bản sắc của nhiều dân tộc anh em.

Phạm vi quy hoạch tổng diện tích tự nhiên toàn vùng là 611.939 ha. Trong đó diện tích tự nhiên vùng Nam Hà Tĩnh là 294.180 ha, diện tích tự nhiên vùng Bắc Quảng Bình là 317.759 ha. Ranh giới lập quy hoạch vùng Nam Hà Tĩnh – Bắc Quảng Bình gồm 3 huyện của tỉnh Hà Tĩnh (huyện Kỳ Anh, huyện Hương Khê, huyện Cẩm Xuyên) và 3 huyện và 1 thị xã của tỉnh Quảng Bình (huyện Quảng Trạch, huyện Tuyên Hóa, huyện Minh Hóa và thị xã Ba Đồn).

Về quy mô dân số, dự báo dân số toàn vùng đến năm 2020 khoảng 900.000 người, trong đó dân số đô thị là 325.000 người và đến năm 2030 khoảng 1.200.000 người, dân số đô thị vào khoảng 550.000 người. Vùng quy hoạch có khoảng 18 đô thị. Theo định hướng phát triển không gian vùng, vùng đồng bằng ven biển sẽ bao gồm các huyện: Cẩm Xuyên, Kỳ Anh thuộc tỉnh Hà Tĩnh; huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn thuộc tỉnh Quảng Bình. Khu vực này tập trung phát triển các ngành phục vụ phát triển kinh tế biển; xây dựng cụm cảng nước sâu; đầu tư phát triển du lịch biển và du lịch văn hóa; đồng thời hình thành các vùng ngư nghiệp, khai thác và chế biến thủy hải sản.

Vùng Trung du miền núi bao gồm các huyện Hương Khê thuộc tỉnh Hà Tĩnh; huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa thuộc tỉnh Quảng Bình. Trọng tâm của vùng là Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo và các đô thị Hương Khê, Hóa Tiến, Đồng Lê, Quy Đạt, Cha Lo – Bái Dinh…. Khu vực tập trung công nghiệp khai khoáng, công nghiệp xi măng và vật liệu xây dựng, dịch vụ thương mại, du lịch làm động lực phát triển…

Định hướng đến năm 2030, hệ thống đô thị vùng Nam Hà Tĩnh – Bắc Quảng Bình sẽ có khoảng 18 đô thị. Vùng Nam Hà Tĩnh dự kiến có khoảng 10 đô thị, trong đó phát triển 4 đô thị hiện có (Cẩm Xuyên, Thiên Cầm, Hương Khê, Kỳ Anh), hình thành mới 6 đô thị ( Voi, Kỳ Đồng, Kỳ Lâm, Kỳ Ninh, Hoành Sơn, La Khê). Vùng Bắc Quảng Bình dự kiến có 8 đô thị, trong đó, phát triển 3 đô thị hiện có (gồm Ba Đồn, Đồng Lê, Quy Đạt), hình thành mới 5 đô thị (Quảng Phương, Hòn La, Tiến Hoá, Cha Lo – Bãi Dinh, Hoá Tiến). Đồng thời, đến năm 2030, tổng quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp toàn vùng dự kiến khoảng 7.670 ha tập trung chủ yếu ở các trung tâm phát triển công nghiệp như Trung tâm công nghiệp Vũng Áng; Trung tâm công nghiệp Hòn La; Trung tâm công nghiệp xi măng. Ngoài ra còn có các cụm công nghiệp: Bắc Cẩm xuyên; Hương Khê và Cha Lo.

(Diễn đàn Doanh nghiệp)

DĐDN