Giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 51% kế hoạch

Theo Báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong 7 tháng đầu năm, nguồn chi đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm 2014 giải ngân qua hệ thống KBNN ước đạt 138.607,8 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch vốn năm 2014.

img_5750.jpg---
Dự án kè sông Lô (Tuyên Quang)- sử dụng nguồn vốn TPCP đang khẩn trương triển khai. Ảnh: T.Hằng.

Dự án kè sông Lô (Tuyên Quang)- sử dụng nguồn vốn TPCP đang khẩn trương triển khai. Ảnh: T.Hằng.
Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối 58 tỷ đồng đối với các khoản chi chưa đúng thủ tục, quy định.

Trước đó, để sớm hoàn thành kế hoạch giải ngân nguồn xây dựng cơ bản, Bộ Tài chính đã chỉ đạo KBNN căn cứ nguồn vốn NSNN và trái phiếu Chính phủ (TPCP) theo kế hoạch đã được giao cho các bộ, ngành và địa phương thực hiện việc kiểm soát chi và thanh toán vốn kịp thời cho các dự án, đảm bảo không có trường hợp nào không có vốn để thanh toán ngay cho các dự án.

Trường hợp nếu chủ đầu tư đã nộp đủ hồ sơ theo quy định mà KBNN chậm thanh toán thì KBNN chịu trách nhiệm về việc giải ngân chậm số vốn đã được giao của các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Trên cơ sở đó, hệ thống KBNN đã tạo mọi điều kiện cho các chủ đầu tư thanh toán vốn, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời các vướng mắc. Kết quả, việc thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nói chung và vốn TPCP nói riêng của hệ thống Kho bạc đạt tỷ lệ cao; đã góp phần sớm đưa các dự án vào khai thác sử dụng có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, các công trình còn góp phần thực hiện công cuộc xoá đói giảm nghèo, cải thiện, nâng cao mức sống của nhân dân, đưa các xã đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng đói nghèo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Chính phủ.

Hải Quan Online