Hà Nội duyệt danh mục 107 chung cư công chuẩn bị cải tạo

chungcu_mlrh (Copy)

107 công trình bao gồm 5 công trình thuộc diện chính sách, 75 công trình đang xuống cấp, 27 công trình sữa chữa xuống cấp định kỳ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa ký ban hành Quyết định số 7141/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp các công trình thuộc quỹ nhà sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014.

Cụ thể, TP Hà nội sẽ cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp 5 công trình để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng của người dân và gia đình thuộc diện chính sách.
Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp 75 công trình đang xuống cấp không đảm bảo an toàn sử dụng.
Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp định kỳ 27 công trình.
UBND TP Hà Nội gia Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng mục đích, tiết kiệm chi phí đã được giao đối với công tác chuẩn bị đầu tư. Thực hiện chế độ thanh quyết toán theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước.
Danh sách chi tiết các công trình thuộc quỹ nhà sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội thuộc diện đầu tư cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp năm 2014. (Xem thêm tại đây)
(Theo Bizlive)