Hà Nội duyệt quy hoạch Phân khu đô thị GN

phankhugn_pips (Copy)

Phân khu đô thị GN thuộc chuỗi đô thị phía Bắc sông Hồng, nằm trên địa giới hành chính của 30 xã và thị trấn thuộc 3 huyện Mê Linh, Đông Anh và Gia Lâm.

Tiếp giáp giữa các phân khu đô thị từ N1 đến N9 và R, trải dài theo hướng Tây Bắc – Đông Nam khoảng 28km và có quy mô nghiên cứu khoảng 5.426 ha.
Theo quy hoạch được duyệt, phân khu đô thị GN được chia thành 10 khu quy hoạch bao gồm 47 ô quy hoạch và đường giao thông để kiểm soát phát triển.
Dự kiến đến năm 2030, dân số của phân khu đô thị này vào khoảng 136.000 người, đến năm 2050 khoảng 163.000 người.
Cũng theo Quyết định phê duyệt thì tầng cao và mật độ xây dựng với các khu vực quy hoạch được kiểm soát như sau:
Các khu vực công viên, cây xanh: Mật độ xây dựng (MĐXD) tối đa là 5% và cao 1 tầng. Khu công viên chức năng chuyên đề MĐXD tối đa 25% và tầng cao từ 1 đến 3 tầng.
Các khu chức năng khác như cơ quan, công cộng đô thị: MĐXD tối đa 30% và tầng cao từ 1 đến 3 tầng (đối với đất công cộng đô thị nằm trong khu vực dân cư hiện có thì mật độ xây dựng tuân thủ Quy chuẩn xây dựng, tầng cao từ 1 đến 3 tầng).
Các công trình hạ tầng xã hội (nhà trẻ, trường học, công cộng đơn vị ở…): MĐXD tuân thủ Quy chuẩn xây dựng, tầng cao tối đa 3 tầng).
Đất an ninh, quốc phòng: MĐXD tối đa 30%, tầng cao 1 đến 3 tầng. Đất xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối: sẽ thực hiện theo dự án riêng được cấp thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với công năng, dây chuyền công nghệ…
Với các công trình hiện có, đang xây dựng: Thực hiện theo giấy phép xây dựng đã được cấp. Việc cải tạo, xây dựng lại, xây dựng mới phải tuân thủ Quy hoạch phân khu đô thị GN được duyệt.
Về chính sách ưu tiên đầu tư, quyết định nêu rõ, các dự án ưu tiên đầu tư trong phân khu đô thị GN bao gồm: Khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình lớn/tổ hợp công trình đóng góp cho cảnh quan chung và hình thành các trung tâm mới tại khu vực Bắc sông Hồng.
Ưu tiên quỹ đất giải quyết các chương trình/dự án nhằm giảm tải cho khu vực nội đô, phù hợp với quy hoạch được duyệt.
 Quy hoạch sử dụng đất phân khu đô thị GN. Nguồn: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

Quy hoạch sử dụng đất phân khu đô thị GN. Nguồn: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

Hoàn thiện và bổ sung hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, cây xanh xung quanh đầm Tiền Phong – Vân Trì – sông Thiếp – Cổ Loa, cải tạo hệ thống giao thông trong các khu dân cư hiện có.
Xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, đặc biệt là nhà trẻ, trường học, hệ thống công viên cây xanh, thể dục thể thao nhằm tôn tạo cảnh quan xen kẽ và xung quanh các khu vực dân cư.
Đầu tư bảo tồn và tôn tạo các công trình di tích, văn hóa, tín ngưỡng trong khu vực. Ưu tiên đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật về san nền – thoát nước mưa, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, thoát nước thải – vệ sinh môi trường gắn với các dự án đầu tư xây dựng trong khu vực nêm xanh.
Tính chất của phân khu đô thị GN là không gian cây xanh – mặt nước, các nêm cây xanh nằm giữa các khu vực phát triển đô thị mới và hiện hữu, đóng vai trò là các không gian mở – sinh thái và cảnh quan đô thị.
Các chức năng chính bao gồm: Công viên chuyên đề, hệ thống cây xanh, khu thể thao, vui chơi giải trí, quảng trường công cộng, giao lưu cộng đồng…
Là nơi tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng, vui chơi giải trí, thể dục thể thao cho dân cư đô thị trung tâm, đặc biệt là khu vực Bắc sông Hồng.
(Theo Bizlive)