Hà Nội: Không giải quyết tái đầu tư tại các cơ sở bị di dời trong nội đô

UBND TP Hà Nội vừa giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc đôn đốc việc triển khai hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu đô thị: H1-2, H1-3, H1-4, tỷ lệ 1/2.000; thẩm định, lấy ý kiến Bộ Xây dựng theo quy định; trình UBND TP phê duyệt trong tháng 10/2014.

Đồ án quy hoạch phân khu đô thị H1-2 thuộc quận Ba Đình, H1-3 thuộc quận Đống Đa và H1-4 thuộc quận Hai Bà Trưng.

Theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh các đồ án quy hoạch phân khu đô thị cần tập trung lưu ý về quy hoạch sử dụng đất. Tập trung giải quyết các vấn đề còn thiếu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, đảm bảo đủ các chỉ tiêu sử dụng đất về giao thông, bãi đỗ xe, văn hóa, y tế, giáo dục, cây xanh … phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch kiến trúc tại khu vực các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.Khu vực hồ Giảng Võ, quận Ba Đình.

TP yêu cầu kiểm soát chặt chẽ không làm tăng diện tích đất ở, giảm quy mô dân số theo đúng định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Xác định cụ thể danh mục các cơ sở phải di dời theo đúng định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; đề xuất chức năng sử dụng đất thay thế đảm bảo nguyên tắc ưu tiên giải quyết cho nhu cầu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật còn thiếu trong khu vực.

Cập nhật đầy đủ các quy hoạch chuyên ngành đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; trường hợp có bất cập, phải đề xuất, giải trình cụ thể, lấy ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, báo cáo UBND Thành phố xem xét quyết định. Cập nhật các dự án đầu tư xây dựng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. Ưu tiên sử dụng quỹ đất xen kẹt để phát triển hệ thống hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu công cộng sử dụng chung cho khu vực.

Bên cạnh đó, về tổ chức không gian: Cập nhật đầy đủ các dự án đầu tư xây dựng công trình cao tầng đã được Thủ tướng chính phủ cho phép đầu tư. Đáng chú ý, không giải quyết yêu cầu “tái đầu tư” lại trong khu vực đối với các trường hợp cơ sở phải di dời đã được quy định trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

TP yêu cầu xem xét tái định cư tại chỗ trong từng trường hợp cụ thể khi cải tạo, tái thiết các khu tập thể, chung cư cũ, làng xóm đô thị hóa và các khu nhà ở hiện có, đảm bảo không làm tăng dân số trong khu vực.

Lan Hương

Hà Nội Mới