TP. Thái Nguyên quy hoạch 2 công viên có diện tích trên 187ha

Hiện nay, TP. Thái Nguyên chưa có công viên cây xanh nên việc điều hoà không khí, cảnh quan đô thị, nơi vui chơi cho người dân bị hạn chế. Do vậy, để phát triển đô thị theo hướng xanh – sạch – đẹp, TP. Thái Nguyên đã quy hoạch 2 công viên cây xanh với tổng diện tích trên 187ha.

Công viên A được quy hoạch tại khu vực 3 xóm: Gò Chè, Vải, Cổ Rùa của xã Cao Ngạn với diện tích 90,8ha. Công viên A có vị trí: Phía Nam giáp với sông Cầu; phía Đông giáp với Công ty Chế biến lâm sản và Xí nghiệp Đá xẻ Bắc Thái; các phía còn lại giáp với khu dân cư hiện có.

Công viên B được quy hoạch tại khu vực 3 xóm: Tân Thành 1, Tân Thành 2 và Văn Thánh của xã Đồng Bẩm với diện tích trên 96,3ha. Công viên B có vị trí: Phía Nam giáp với sông Cầu; phía Tây giáp với trường Đại học Việt Bắc; phía Đông giáp với xã Linh Sơn (Đồng Hỷ).

UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với cả 2 công viên trên và tiếp tục giao UBND TP. Thái Nguyên, các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh thực hiện các quy trình xây dựng theo quy định của pháp luật để quản lý tốt thực địa, thu hút đầu tư, từng bước xây dựng các hạng mục trong thời gian tới…

(Báo Thái Nguyên)

Báo Thái Nguyên