UNESCO thẩm định hồ sơ di sản thế giới lần 2 đối với Phong Nha-Kẻ Bàng

Ngày 12/8, UNESCO thế giới đã cử các chuyên gia bảo tồn động thực vật hoang dã thế giới đến Quảng Bình thẩm định hồ sơ di sản thiên nhiên thế giới lần thứ hai đối với Phong Nha-Kẻ Bàng.

Đoàn thẩm định gồm 2 chuyên gia của tổ chức Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên thế giới (IUCN), một chuyên viên của Ủy ban UNESCO Việt Nam và ông Nguyễn Duy Lương chuyên gia bảo tồn độc lập. Đoàn chuyên gia thẩm định sẽ làm việc tại Quảng Bình từ ngày 12 đến 16/8 để nghiên cứu, xem xét các lĩnh vực về sinh thái, các loại hình đa dạng sinh học của vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng ở 15 kiểu rừng, và những dạng sống trong hang động gồm hang động khô và hang sông. Ngoài ra đoàn chuyên gia cũng thu thập các thông tin từ người dân bản địa để xác tín những đa dạng sinh học có thể mới hơn nhằm bổ sung vào hồ sơ đệ trình lên UNESCO cũng như khuyến nghị các phương pháp bảo tồn trong tương lai.

Minh Phong

SGGP