Vay ADB 234 triệu USD cải cách năng lực cạnh tranh và giao thông

Ngày 9/2, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký hai hiệp định vay vốn với tổng trị giá khoảng 234 triệu USD nhằm hỗ trợ những cải cách giúp tăng cường năng lực cạnh tranh của Việt Nam và phát triển một hệ thống giao thông đô thị bền vững ở Thủ đô Hà Nội.

Các hiệp định vay vốn được ký bao gồm một khoản vay chính sách trị giá 230 triệu USD cho Chương trình Nâng cao Năng lực Cạnh tranh sẽ hỗ trợ cho Chương trình Tín dụng Cạnh tranh Quản lý Kinh tế. Đây là một chương trình hỗ trợ ngân sách chung của đối tác phát triển, dựa trên các ưu tiên đổi mới đất nước của Chính phủ. Chương trình sẽ hỗ trợ những đổi mới của chính phủ trong 6 lĩnh vực chính sách, bao gồm lĩnh vực tài chính, chính sách tài khóa, trách nhiệm và quản lý khu vực công, quản lý doanh nghiệp nhà nước, quản lý đầu tư công và môi trường kinh doanh.

Hiệp định thứ hai là một khoản vay trị giá 4,2 triệu USD trong tổng giá trị đầu tư 58,95 triệu USD cho Dự án Tăng cường Giao thông Đô thị Bền vững của Tuyến đường sắt Đô thị số 3 của Hà Nội. Dự án sẽ hỗ trợ cho việc sử dụng một cách có hiệu quả và bền vững một dự án khác được ADB tài trợ, đó là Dự án Hệ thống Đường sắt Đô thị Hà Nội (Tuyến số 3: Nhổn – Ga Hà Nội) thông qua việc cải thiện đường dẫn vào các ga tàu và nâng cao nâng cao sự liên kết giữa tuyến đường sắt với các phương tiên giao thông công cộng và cá nhân khác. Dự án cũng sẽ hỗ trợ củng cố các chính sách và quy định về giao thông đô thị.

Trong giai đoạn ban đầu của quá trình phát triển giao thông đô thị, Hà Nội đang thường xuyên phải đối mặt với tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng trong giờ cao điểm do có quá nhiều xe máy và số lượng xe ô-tô ngày càng tăng. Dự án sẽ hỗ trợ cho các mục tiêu trong quy hoạch giao thông đô thị của Thủ đô Hà Nội nhằm tăng cường việc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, giảm sự phụ thuộc vào các phương tiện cá nhân cũng như thúc đẩy việc sử dụng các phương tiện phát thải ít khí các-bon, giảm lượng khí nhà kính và ô nhiễm môi trường. Cùng với khoản vay 4,2 triệu USD của ADB, Quỹ Công nghệ Sạch cũng sẽ cung cấp một khoản vay trị giá 49 triệu USD do ADB quản lý để hỗ trợ cho những lợi ích giao thông bền vững của dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3.

Hải Phong(DĐDN)

DĐDN