Vĩnh Phúc: Người dân được tự xây dựng nhà ở tại một số dự án khu đô thị mới

Bộ Xây dựng đã phúc đáp tỉnh Vĩnh Phúc về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại một số dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới, khu chức năng đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

175533baoxaydung_1

Theo Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh: Căn cứ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 26/10/2011, các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (Nghị định số 11/2013/NĐ-CP), Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (Thông tư số 20/TTLT-BXD-BNV), đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc rà soát tổng thể các dự án có chủ trương chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trong phạm vi Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, trước khi quyết định cụ thể khu vực và từng dự án được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, đảm bảo yêu cầu thống nhất quản lý nhà nước về phát triển đô thị.

Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc, các cơ quan chức năng của địa phương và các chủ đầu tư dự án giám sát việc người dân xây dựng nhà ở sau khi đã thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất theo đúng quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được phê duyệt. Đối với các dự án có tính chất du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng cần kiểm soát chặt chẽ việc thiết kế và xây dựng nhà ở đảm bảo phù hợp với kiến trúc cảnh quan trong khu vực.

Đối với từng dự án đủ điều kiện xem xét theo quy định:

Dự án Khu du lịch – dịch vụ và vui chơi giải trí Đầm Vạc
Dự án Khu du lịch – dịch vụ và vui chơi giải trí Đầm Vạc có vị trí tại phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên có quy mô 7,55ha, thuộc phạm vi Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc đã được phê duyệt và đã có quy hoạch chi tiết dự án được phê duyệt. Đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc không thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đối với các lô nhà ở của dự án có vị trí nằm tại mặt tiền của tuyến đường Kim Ngọc, có mặt cắt ngang đường 22m.

Dự án Khu nhà ở đô thị khu vực đồi Hai Đai
Dự án Khu nhà ở đô thị khu vực đồi Hai Đai thuộc xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên có quy mô 14,91ha, thuộc phạm vi Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc đã được phê duyệt và đã có quy hoạch chi tiết dự án được phê duyệt. Đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc không thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đối với các lô nhà ở có vị trí nằm tại mặt tiền dọc tuyến đường phía Tây dự án có hướng kết nối đi đường vành đai 2 và tuyến đường trục chính của dự án có mặt cắt ngang đường 24m.

Dự án Khu nhà ở hỗn hợp và thu nhập thấp An Phú
Dự án Khu nhà ở hỗn hợp và thu nhập thấp An Phú thuộc phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên có quy mô 2,27ha, thuộc phạm vi Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc đã được phê duyệt và đã có quy hoạch chi tiết dự án được phê duyệt. Đây là một dự án có quy mô nhỏ, chủ yếu là nhà chung cư, số lượng các lô nhà ở thấp tầng không lớn, đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc khi xem xét quyết định việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án này phải đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và Thông tư số 20/TTLT-BXD-BNV.

Dự án Khu nhà ở Đông Hưng
Dự án Khu nhà ở Đông Hưng tại phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên có quy mô 4,36ha, thuộc phạm vi Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc đã được phê duyệt và đã có quy hoạch chi tiết dự án được phê duyệt. Đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc không thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đối với các lô nhà ở nằm tại mặt tiền tuyến đường cảnh quan dọc kênh Bến Tre và các lô nhà ở nằm tại mặt tiền tuyến đường Tô Hiến Thành (kết nối đi Quốc lộ 2A).

Hải Đăng / Báo Xây dựng