[02-2022] Kiến trúc Nông thôn Việt Nam – Phát triển và Hội nhập

Danh mục chuyên đề:

 1. Kiến trúc nông thôn Việt Nam – Phát triển và hội nhập
  KTS. Lã Kim Ngân
 2. Vai trò của “nơi chốn” trong kiến trúc nông thôn mới
  TS.KTS Vũ Đức Hoàng
 3. Ứng dụng Bim trong nhà lắp ghép thấp tầng: Tương lai cho kiến trúc nông thôn thời kỳ công nghệ số
  KTS. Nguyễn Tuấn Ngọc
 4. Không gian truyền thống trong kiến trúc nhà ở nông thôn đương đại Vùng Đồng Bằng Bắc Bộ
  PGS. TS Khuất Tân Hưng

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 02-2022