[03-2022] Kiến trúc thích ứng với Biến đổi khí hậu

Danh mục Chuyên đề

 1. Thiết kế Xanh cho cộng đồng Sống bền vững và An sinh
  KTS Tan Chin Chai Benjamin – ThS.KTS Lê Quỳnh Như – KTS Trần Diệu Hạnh
 2. Một số phát hiện về Biến đổi khí hậu và các tác động đến Công trình Xây dựng ở Việt Nam
  PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn – ThS. Lê Thị Kim Dung – ThS. Nguyễn Ngọc Bình
 3. Biến đổi khí hậu – Những ảnh hưởng tới cuộc sống và nhà ở của người dân
  TS.KTS Ngô Lê Minh
 4. Thiết kế kiến trúc cảnh quan khu vực Bãi Giữa Sông Hồng – Thích ứng biến đổi khí hậu
  ThS.KTS Doãn Minh Thu – ThS.KTS Vương Nga My
 5. Từ kế hoạch tập trung đến kinh tế thị trường quy hoạch đô thị trong bối cảnh chuyển đổi
  TS.KTS Nguyễn Hoàng Linh
 6. Quy hoạch thích ứng với Biến đổi khí hậu: Cần Giờ trong phát triển liên kết vùng Kinh tế Biển
  TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 03-2022