[06-2016] Kiến trúc Gia Lai – Cảnh quan và Văn hóa

 

Danh mục chuyên đề:

 1. Nâng cao năng lực quản lý Đô thị – Xây dựng Thành phố Pleiku bền vững và bản sắc
  Trần Xuân Quang – Chủ tịch UBND Thành phố Pleiku
 2. Yếu tố cây xanh, mặt nước, không gian cảnh quan và môi trường thành phố Pleiku
  Sở Xây dựng Gia Lai
 3. Phát huy các giá trị cảnh quan và văn hóa địa phương trong xây dựng và phát triển Thành phố Pleiku
  ThS.KTS Lã Kim Ngân
 4. Giữ gìn giá trị buôn làng truyền thống trong đô thị ở Tây Nguyên (từ góc nhìn mô hình Làng văn hoá – du lịch Plei Ôp, thành phố Pleiku, Gia Lai)
  TS.KTS Nguyễn Hồng Hà
 5. Phố núi Pleiku – một đô thị có bản sắc
  TS.KTS Nguyễn Hồng Hà
 6. Pleiku -Hướng tới đô thị xanh – Đô thị vì con người
  TS.KTS Trương Văn Quảng
 7. Phóng sự ảnh: Pleiku hôm nay…
  KTS Nguyễn Hùng Linh

 

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 06-2016