Phố núi Pleiku – một đô thị có bản sắc
Tôi có may mắn được sống ở Pleiku từ năm 1975 đến nay, trở thành người đậm “chất” Pleiku –…
Giữ gìn giá trị buôn làng truyền thống trong đô thị ở Tây Nguyên (từ góc nhìn mô hình Làng văn hoá – du lịch Plei Ôp, thành phố Pleiku, Gia Lai)
Buôn làng truyền thống trong đô thị ở Tây Nguyên Phần lớn các buôn làng truyền thống trong khu vực…
Phóng sự ảnh: Pleiku hôm nay…
Về cơ bản, quy hoạch xây dựng phát triển thành phố Pleiku đang đi đúng hướng và đúng cơ cấu…
Phát huy các giá trị cảnh quan và văn hóa địa phương trong xây dựng và phát triển Thành phố Pleiku
Tiềm năng và cơ hội Pleiku là thành phố cao nguyên, được phủ xanh bởi các thảm thực vật đa…
Yếu tố cây xanh, mặt nước, không gian cảnh quan và môi trường thành phố Pleiku
Với mục tiêu chiến lược là phát triển đô thị bền vững, hiện đại, lấy chất lượng sống của cộng…
Nâng cao năng lực quản lý Đô thị – Xây dựng Thành phố Pleiku bền vững và bản sắc
Thành phố Pleiku là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật của tỉnh…
Ông Võ Ngọc Thành – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai “Khai thác hiệu quả các nguồn lực để Gia Lai phát triển bền vững”
Đó vừa là định hướng, vừa là mục tiêu trong quá trình phát triển của tỉnh Gia Lai với vai…
[06-2016] Kiến trúc Gia Lai – Cảnh quan và Văn hóa
  Danh mục chuyên đề: Nâng cao năng lực quản lý Đô thị – Xây dựng Thành phố Pleiku bền…