[07-2016] Các giải pháp tiết kiệm năng lượng Trong thiết kế kiến trúc

Danh mục chuyên đề:

 1. Bàn về phương pháp thiết kế Kiến trúc Xanh tại Việt Nam
  PGS. TS. Phạm Đức Nguyên
 2. Công trình zero energy – Khái niệm, nhu cầu và Giải Pháp
  TS. KTS Trần Thanh Vũ
 3. Công trình xanh – vượt rào để đón cơ hội
  Ths. KS Đỗ Ngọc Diệp
 4. Thiết kế Kiến trúc với vật liệu Kính đáp ứng Quy chuẩn QCVN 09:2013/BXD về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
  TS. KTS Hoàng Mạnh Nguyên

 

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 07-2016

 

Tạp chí Kiến trúc số 07-2016
Tạp chí Kiến trúc số 07-2016