[09-2021] Dấu ấn cá nhân trong Không gian ở

Danh mục chuyên đề:

  1. Cá tính của Không gian ở
    PGS.TS.KTS Vũ Hồng Cương
  2. Không gian nội thất truyền thống nhà ở dân gian vùng đồng bằng Bắc Bộ
    ThS.KTS Trần Thị Thanh Thúy
  3. Các phong cách nội thất ở TP HCM
    PGS.TS.KTS Nguyễn Minh Hoa

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 09-2021