[10-2021] Kiến trúc góp phần tạo lập Đô thị sinh thái

Danh mục chuyên đề:

 1. Từ Kiến trúc sinh thái đến Đô thị sinh thái
  TS.KTS Trương Văn Quảng
 2. Xu hướng tiếp cận hiện đại với đô thị sinh thái, xanh, thông minh và thích ứng
  ThS.KTS Trần Lâm Hà
 3. Những nhân tố đảm bảo cho đô thị sinh thái vừa và nhỏ phát triển
  PGS.TS Nguyễn Minh Hòa
 4. Từ Kiến trúc cảnh quan đến Kiến trúc gắn kết với tự nhiên (Biophilic Architecture)
  Đỗ Duy Thịnh, Nguyễn Thị Minh Diệu
 5. Thiết kế mô hình đô thị và ứng biến kiến trúc công trình cao tầng tại các đô thị sinh thái – Mang đặc tính bản địa ở Việt Nam
  TS. KTS Phan Đăng Sơn
 6. Tổ chức không gian kiến trúc cao ốc văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng sinh thái
  Lê Thị Hồng Na, Tạ Công Tiến
 7. Thành phố Đại học – Công viên sinh thái
  Trần Thanh Bình
 8. Từ Công trình xanh tới Khu Đô thị xanh – Giải pháp hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
  Lưu Thị Thanh Mẫu, Lê Thị Hồng Na
 9. Thành phố trong thành phố – Lý luận và thực tiễn
  PGS. TS. Phạm Hùng Cường – Ths. KTS Trần Quý Dương

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 10-2021