[01/02-2018] Hướng tới 70 năm Hội KTS Việt Nam

Danh mục chuyên đề:

  1. Những kỷ niệm không quên về thế hệ KTS Việt Nam đầu tiên
   PGS.TS.KTS Tôn Đại
  2. Bác Sáu Dân và Giới KTS Việt Nam
   KTS Nguyễn Thúc Hoàng
  3. Kiến trúc – Nghề truyền thống của gia đình
   PGS.KTS Tôn Đại
  4. Giải thưởng kiến trúc Hà Nội: Tôn vinh những dự án làm đẹp Thủ đô
   TCKT
  5. KTS Hà Nội với Hà Nội
   KTS Trần Huy Ánh

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 01-2018