[12-2022] Chào Xuân Quý Mão 2022

Danh sách Chuyên đề:

 1. Chương trình hành động Hội KTS Việt Nam 2023: Đoàn kết – Sáng tạo – Hợp tác – Thành công
  TS. KTS Phan Đăng Sơn
 2. Hội KTS Việt Nam – Những sự kiện nổi bật năm 2022
  KTS Nguyễn Ánh Dương
 3. Tạp chí Kiến trúc 2022: Sáng tạo và Kết nối
  An Du
 4. Những đột phá mới từ quy hoạch tích hợp đô thị biển
  TSKH. KTS Ngô Viết Nam Sơn
 5. Golf Cup – Tennis Cup: Architect HaNoi Tour Finals 2022

Mời xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 12 – 2022