[07-2022] Bản sắc kiến trúc
Danh sách Chuyên đề: Nghệ thuật hiện đại Việt Nam: Tại sao lại là vấn đề bản sắc? Vũ Hiệp…
[06-2022] Mô hình tạo lập không gian sáng tạo trong thành phố sáng tạo
Danh mục Chuyên đề: Chính sách phát triển TP sáng tạo – Nguồn gốc và thách thức TS. Tạ Anh…
[05-2022] Phát triển nghề nghiệp liên tục – CPD
Danh mục Chuyên đề: Định hướng các chuyên đề đào tạo CPD thích ứng với hành nghề kiến trúc tại…
[04-2022] Phát triển đô thị biển Phú Yên theo hướng hiện đại – xanh – thích ứng và bền vững
Danh mục Chuyên đề: Ông Trần Hữu Thế – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên: “Đô thị biển Phú Yên:…
[03-2022] Kiến trúc thích ứng với Biến đổi khí hậu
Danh mục Chuyên đề Thiết kế Xanh cho cộng đồng Sống bền vững và An sinh KTS Tan Chin Chai…
[02-2022] Kiến trúc Nông thôn Việt Nam – Phát triển và Hội nhập
Danh mục chuyên đề: Kiến trúc nông thôn Việt Nam – Phát triển và hội nhập KTS. Lã Kim Ngân…
[01-2022] Chuyển đổi số trong lĩnh vực kiến trúc
Danh mục Chuyên đề Hội KTS Việt Nam với vấn đề chuyển đổi số: Hòa tụ – Kết nối –…
Tổ hợp khách sạn 5 sao và trung tâm sự kiện LA ONDA
[12-2021] Chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2021
Danh mục Chuyên đề 10 Dấu ấn kiến trúc nổi bật năm 2021 KTS. Nguyễn Ánh Dương Chương trình hành…
[11-2021] Tái thiết các không gian đô thị để phát triển bền vững
Danh mục chuyên đề: Tài sản bị “mắc kẹt” – Tiềm năng của các khu đất trống và dự án…
[10-2021] Kiến trúc góp phần tạo lập Đô thị sinh thái
Danh mục chuyên đề: Từ Kiến trúc sinh thái đến Đô thị sinh thái TS.KTS Trương Văn Quảng Xu hướng…