Giải pháp quy hoạch xã nông thôn mới ven đô gắn với mục tiêu phát triển bền vững

Trong khuôn khổ Đề tài Nghiên cứu Khoa học (NCKH) thuộc Chương trình xây dựng Nông thôn mới: “Nghiên cứu định hướng và giải pháp quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới ven đô”, Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng), Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng (Tổng Hội Xây dựng Việt Nam) và VP điều phối Nông thôn mới Trung ương (Bộ NN và PT Nông thôn) đã phối hợp tổ chức Hội thảo Quốc tế: Giải pháp quy hoạch xã nông thôn mới ven đô nhằm tăng cường liên kết đô thị – nông thôn và phù hợp định hướng đô thị hóa” vào sáng 9/10/2020 tại Viện Kiến trúc Quốc gia, 389 Đội Cấn – Hà Nội.

Các tham luận tại hội thảo đã tập trung vào các nội dung chính:

  • Cách tiếp cận, các kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra đối với các xã nông thôn mới ven đô;
  • Định hướng quy hoạch xây dựng các xã nông thôn mới ven đô;
  • Các giải pháp quy hoạch xây dựng các xã nông thôn mới ven đô nhằm tăng cường liên kết đô thị và nông thôn.

Nhằm tăng cường liên kết giữa đô thị và nông thôn, đảm bảo xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư, hỗ trợ việc triển khai thực hiện và nâng cao các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới về quy hoạch và thực hiện quy hoạch, hạ tầng kinh tế xã hội, TS.KTS Lê Thị Bích Thuận, chủ nhiệm đề tài cho biết về những mục tiêu cụ thể của chương trình, gồm có:

  • Đánh giá, tổng kết công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại các xã ven đô (ven các đô thị lớn) trong thời gian qua;
  • Định hướng công tác quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới ven đô gắn với định hướng đô thị hóa, tái cơ cấu nông nghiệp và lấy đô thị để hỗ trợ phát triển nông nghiệp – nông thôn;
  • Đề xuất các giải pháp quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới ven đô nhằm tăng cường liên kết đô thị – nông thôn, gắn với định hướng đô thị hóa và tiết kiệm nguồn lực đầu tư.

Vi Khánh
© Tạp chí kiến trúc


Trang thông tin này có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung Ương