Hội thảo về Kiến trúc Phật giáo Việt Nam

“Văn hóa Phật giáo Việt Nam – Thống nhất trong đa dạng”là chủ đề của hội thảo lớn với 4 chuyên đề là Di sản Phật giáo, Kiến trúc Phật giáo, Sắc phục Phật giáo và Ngôn ngữ Phật giáo. Đây là sự kiện quan trọng trong các hoạt động chào mừng 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 – 2016) được tổ chức trong 2 ngày mùng 2 và 3 tháng 7 năm 2016 tại chùa Yên Phú, Thanh Trì, Hà Nội.

DSC_6451 (1)

Bốn chuyên đề nêu trên thuộc Đề án: “Định hướng đặc trưng văn hóa Phật giáo Việt Nam” được Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao cho Ban Văn hóa TƯ và Ban Nghi lễ TƯGiáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp triển khai thực hiện với sự tham gia của các đơn vị nghiên cứu và hiệp hội.

Hội thảo về chuyên đề  Kiến trúc Phật giáo diễn ra chiều ngày 2 tháng 7 năm 2016 là kết quả hợp tác bước đầu của Ban Văn hóa TƯ Giáo hội Phật Giáo Việt Nam với Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

DSC_6443

Bàn về kiến trúc Phật giáo Việt Nam đương đại là cấp thiết, nhưng rất khó. Vấn đề đặt ra là, làm thế nào để phát triển kiến trúc Phật giáo Việt Nam có bản sắc,đáp ứng nhu cầu hoạt động mới vàphản ánh được tinh thần của Phật giáo Việt Nam hiện đại, đồng thời phải phù hợp với yêu cầu của từng hệ phái Phật giáo khác nhau cũng như đặc điểm tự nhiên và văn hóa vùng, miền theo tinh thần: Thống nhất trong đa dạng, như chủ đề của Hội thảo đã đặt ra.

Hội thảo chuyên đề về Kiến trúc Phật giáo lần đầu tiên này là diễn đàn mở để các hệ phái trong Phật giáo Việt Nam cùng các chuyên gia, nhà quản lý và đông đảo những người quan tâm cùng trao đổi và làm rõ những vấn đề cơ bản về kiến trúc Phật giáo Việt Nam đương đại, như:

  • Giá trị của kiến trúc Phật giáo Việt Nam truyền thống
  • Thực trạng kiến trúc Phật giáo Việt Nam- Những thành tựu và hạn chế.
  • Định hướng giải pháp kiến trúc Phật giáo Việt Namvề quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan và trang trí nội ngoại tự,…
  • Vấn đề quản lý nhà nước về kiến trúc Phật giáo.

Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì chính của Hòa thượng Thích Trung Hậu, Trưởng Ban Văn hóa  TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Minh Hiền, Phó trưởng Ban Văn hóa  TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và PGS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông, Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

DSC_6472

Tại Hội thảo, 8 báo cáo và nhiều ý kiến trao đổi của các chuyên gia và đại diện của 4 hệ phái đã được trình bày với cách tiếp cận vấn đề và đề xuất giải pháp khác nhau, trong đó có nhiều ý kiến thống nhất. Đây là những căn cứ khoa học ban đầu quan trọng góp phần tích cực trong các bước nghiên cứu tiếp theo về định hướng phát triển bền vững kiến trúc Phật giáo Việt Nam hiện đại. có bản sắc trên cơ sở kế thừa và phát huy những giá trị của kiến trúc Phật giáo Việt Nam truyền thống.

DSC_6529

Thảo Lê – tckt.vn