Ông Trần Hữu Thế – chủ tịch UBND tỉnh phú yên: “Đô thị biển Phú Yên: Cần một chiến lược quy hoạch phát triển bền vững”

Nhiều năm qua, Phú Yên có đầy đủ các điều kiện cần thiết để có thể phát triển kinh tế xã hội, tiềm năng để xây dựng và phát triển đô thị ngang tầm với các tỉnh lân cận trong khu vực và cả nước. Có thể kể đến như:

  • Có sân bay có thể xây dựng được cảng hàng không quốc nội và quốc tế với quy mô lớn;
  • Có đường biển dài 189km và nhiều khu vực có thể xây dựng cảng biển nước sâu, cũng như thuận tiện xây dựng nhiều khu vực lớn;
  • Có hệ thống các trục đường giao thông kết nối liên khu vực với các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây nguyên và hệ thống các trục đường tỉnh kết nối tất cả các đô thị và nông thôn trên toàn tỉnh.

Đất đai còn hoang sơ, rộng lớn chưa được khai thác. Đây là đặc điểm vừa bất lợi nhưng cũng là điểm mạnh cho chúng tôi vì còn nhiều khu vực có thể khai thác, phát triển.

Vì vậy, với sự có mặt đầy đủ của các vị lãnh đạo, các chuyên gia, những nhà chuyên môn, nhà đầu tư từ khắp cả nước, tôi mong muốn quý vị dành thời gian, trao đổi, thảo luận, đúc kết kinh nghiệm quý báu những nội dung để giúp tỉnh có thể xây dựng được những chiến lược phát triển đúng đắn, cụ thể là:

  • Một là: Nghiên cứu giải pháp quy hoạch vùng liên huyện, vùng huyện để có thể lập các đồ án quy hoạch xây dựng có chất lượng, làm cơ sở đầu tư xây dựng các chuỗi đô thị, nhằm phát triển có hệ thống, có giá trị hỗ trợ các chức năng đô thị với nhau. Qua đó, có điều kiện để xác định các nguồn lực, đối tác công – tư để xây dựng hệ thống các cơ sở hạ tầng liên khu vực, liên huyện hoặc xây dựng những khu chức năng đô thị có giá trị kích thích phát triển liên vùng; nghiên cứu cân đối các chỉ tiêu về sử dụng đất để khai thác hợp lý, hiệu quả đất đai, nhằm thống nhất các quy hoạch có liên quan đến sử dụng đất;

Để phát triển một ngôi nhà, chúng ta cần một kiến trúc hợp lý, phát triển một địa phương, chúng ta cần một chiến lược, phát triển một địa phương, chúng ta cần một chiến lược, phát triển một đô thị, cần một quy hoạch. Đây là những vấn đề chúng tôi đã xác định từ sớm và chúng tôi có mời 2 đơn vị tư vấn quốc tế: Roland Berge và Surbana Jurong. Và từ những định hướng, tư vấn chiến lược đó, quy hoạch của tỉnh đã dựa theo và từng bước đưa ra chiến lược của mình. Ngoài ra, chúng tôi cũng kỳ vọng vào phát triển quy hoạch những vùng nhỏ và tính liên kết của nó.

Như quý vị đã biết, chúng tôi muốn tập trung vào vấn đề bền vững – Những giá trị tạo ra sẽ không chỉ cho hôm nay, ngày mai mà còn cho rất lâu sau này.
Ngoài ra, chúng tôi luôn chú trọng đến việc giữ vững quy hoạch trong phát triển đô thị. TP Tuy Hòa được phát triển dựa trên quy hoạch năm 1958, sau đó được điều chỉnh tiếp vào năm 1967 và có thêm vài lần điều chỉnh khác nữa, nhưng nhìn chung vẫn giữ vững theo quy hoạch từ năm 1958.

  • Hai là: Đối với những khu vực là nông thôn ven biển, các làng chài truyền thống có sinh kế gắn với mặt nước, tỉnh cần có những mô hình tổ chức không gian ở và sản xuất của các cụm điểm dân cư ven biển, đảm bảo vệ sinh môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời, có thể khai thác du lịch dịch vụ ven biển trong điều kiện đảm bảo hài hòa lợi ích, quan hệ cộng sinh lẫn nhau giữa dân cư và nhà đầu tư.
  • Ba là: Đối với kiến trúc công trình và những vấn đề về bảo tồn, nâng cao giá trị kiến trúc của địa phương, mà hiện nay, những điều khoản tại Luật Kiến trúc cũng đã đề cập; tôi mong muốn Hội KTS Việt Nam, với vai trò tham mưu chiến lược phát triển kiến trúc Việt Nam, hợp tác với Hội KTS Phú Yên, giúp tỉnh Phú Yên, nhận diện bản sắc kiến trúc của tỉnh, qua đó có hướng quản lý bảo tồn, phát huy các giá trị kiến trúc của địa phương, nhằm góp phần tạo nên bản sắc đô thị và nông thôn của tỉnh, của miền Trung và của Việt Nam.

Những vấn đề tôi vừa nêu trên đây cũng đồng thời là những trăn trở của lãnh đạo tỉnh đối với việc xây dựng, phát triển đô thị trong những năm qua.

Những kết quả nghiên cứu, các ý kiến đóng góp, thảo luận của quý vị hôm nay, sẽ được các cơ quan chuyên môn của tỉnh xem xét thật kỹ lưỡng để có thể vận dụng trong quản lý đầu tư xây dựng. Những nội dung có giá trị hoạch định chiến lược lớn, phù hợp với đặc điểm, tình hình của Phú Yên sẽ được nghiên cứu, đưa vào chiến lược phát triển của tỉnh tại đồ án quy hoạch tỉnh đang được lập.

Xin chân thành cảm ơn Hội KTS Việt Nam, Tạp chí Kiến trúc, các nhà tài trợ, các vị khách quý, các chuyên gia, quý vị đại biểu, khách mời đã dành thời gian để về Phú Yên và cảm nhận sâu sắc thêm về đô thị bền vững cũng như văn hóa và con người Phú Yên.

(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 04-2022)


Chú thích
* Trích đăng bài phát biểu của ông Trần Hữu Thế – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên khai mạc tại Hội thảo “Phát triển đô thị ven biển Phú Yên theo hướng Xanh – Hiện đại – Thích ứng và bền vững, ngày 22/4/2022 tại Phú Yên. Tên bài do TCKT đặt.