Phát triển đô thị Tam Kỳ, Quảng Nam phương pháp tiếp cận trong bối cảnh chuyển đổi số
Đô thị Zero Carbon (ZC) là xu hướng quy hoạch phát triển đô thị bền vững, nhằm tạo ra môi…
Quảng Nam – Ðịnh vị giá trị đặc hữu hướng tới phát triển đô thị thương mại, du lịch bền vững
Kể từ ngày chia tách tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng thành hai đơn vị hành chính (01/01/1997), Quảng Nam…
Phát triển đô thị carbon thấp: Thách thức và khuyến nghị
Triển khai cam kết tại Hội nghị COP26, Chính phủ đặt mục tiêu Việt Nam sẽ chủ động tham gia…
Chuyên đề: “Quận Long Biên: 20 năm dựng xây và phát triển vùng đất đáng sống”
Là một quận nằm ở phía Đông Bắc Thủ đô, Long Biên là một vùng đất có lịch sử lâu…
Khi một nhà kinh tế nói về tình yêu và khi một người đang yêu nói về phát triển đô thị
Martin Rama không yêu Hà Nội theo cách người ta yêu một giấc mơ – Ông không coi Hà Nội…
Một vài nghiên cứu về kinh nghiệm phát triển đô thị thích ứng với các yếu tố bản địa
Tóm tắt: Các hoạt động trong quy hoạch và kiến trúc đô thị chính là việc con người đang tác…
Khu bích họa phố Phùng Hưng. Ảnh: Hương Thu
Những không gian sáng tạo giúp hài hòa trong phát triển đô thị
Theo PGS. TS Bùi Hoài Sơn – Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội,…
Hạ tầng xanh trong phát triển Bền vững: Tính tất yếu của xu thế phát triển đô thị ở Việt Nam
Biến đổi khí hậu trong những năm gần đây ảnh hưởng mạnh mẽ tới Việt Nam với tình trạng sạt…
Giải mã Gen văn hóa kiến trúc Việt Nam – (Kỳ 3)
Định hình và đọc hiểu hệ gen cho kiến trúc Việt Nam thời kỳ đổi mới toàn diện và hội…
Cải tạo đô thị theo ô phố: Cần quan tâm thích đáng
Trong phát triển đô thị, việc hình thành các khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại luôn phải song…