Pavilion của Bỉ tại Expo 2020 Dubai

Pavilion của Bỉ tại Expo 2020 Dubai có tên “The Green Arch” nhấn mạnh sự xuất hiện của các thành phố xanh được kết nối thông qua trình độ công nghiệp, công nghệ và khoa học. Triển vọng quy hoạch đô thị của Bỉ bao gồm việc tạo ra các hệ thống di chuyển thông minh cho tương lai, vì vậy gian hàng thể hiện tầm nhìn của đất nước đến năm 2050, dựa trên những đổi mới sáng tạo hiện nay về phương tiện di chuyển thông minh, an toàn và sạch.

Gian hàng do các kiến trúc sư người Bỉ ASSAR ARCHITECTS và Vincent Callebaut Architectures thiết kế, được hiện thực hóa bởi các nhà thầu quốc tế Bỉ BESIX và Vanhout.

  • Diện tích mặt bằng: 2.179,43m2
  • Tổng diện tích sàn: 4.823,83m2
  • Diện tích bề mặt trồng cây: 650m2, tương đương 30% diện tích mặt bằng ô đất.

Theo Ashui