Quảng Ninh công bố Quy hoạch xây dựng vùng đến năm 2030

1dba942c96674f3e0bbc9dba9e2bf102-1 (Copy)

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 1588 phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050.

Quy hoạch được lập phù hợp với các chiến lược – định hướng phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng cấp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng; đảm bảo thực hiện các mục tiêu Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; bám sát không gian phát triển của tỉnh là “Một tâm, hai tuyến đa chiều, hai mũi đột phá”.

Đồng thời, từng bước xây dựng hệ thống đô thị Quảng Ninh trở thành một đô thị hiện đại, sinh thái; kiến trúc đặc biệt; phát huy tối đa nét đặc trưng đặc thù của Quảng Ninh; vùng đô thị Quảng Ninh trở thành một trung tâm chính trị – hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục – đào tạo, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao thương trong nước và quốc tế.

20140822101012-qn (Copy)

Chỉ tiêu kinh tế đặt ra trong giai đoạn đến 2020 là tăng trưởng 12-13%/năm sau đó giảm xuống còn 6-7%/năm trong giai đoạn 2020-2030. Cơ cấu GDP sẽ chuyển dịch theo hướng dịch vụ – công nghiệp. Trong đó, dịch vụ chiếm từ 51-52%, công nghiệp và xây dựng chiếm 45-46% và nông nghiệp sẽ từ 3-4%. GDP bình quân đầu người sẽ đạt 8.000-8.500 USD vào năm 2020 và đạt 20.000 USD vào 2030.

Để làm được điều này, Quảng Ninh lựa chọn tổ chức không gian vùng theo hướng: Phát triển vùng đô thị trung tâm Hạ Long (Hạ Long, Cẩm Phả, Hoành Bồ) gắn kết với 4 tiểu vùng đô thị vệ tinh (khu kinh tế cửa khẩu với Trung Quốc, Vân Đồn và Cô Tô, tiểu vùng phía Tây và tiểu vùng phía Bắc. Tỉnh cũng sẽ tập trung phát triển 2 vành đai xuyên suốt là Vành đai phát triển công nghiệp đô thị và Vành đai cảnh quan, du lịch biển. Bên cạnh đó là việc phát triển 2 phân khu rừng và phân khu biển đảo.

Quy hoạch xác định đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, là một trong những đầu tàu kinh tế của Miền Bắc và cả nước với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hiện đại.

Đến năm 2050, Quảng Ninh trở thành vùng đô thị lớn mang tầm vóc quốc tế; là vùng động lực phát triển kinh tế quốc gia với định hướng phát triển du lịch – công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững; là vùng di sản văn hoám lịch sử quốc tế, Di sản và kỳ quan thiên nhiên thế giới.

(Theo Vietnamnet)