Bảo tàng lịch sử Chữ Số – Giải Hội đồng

  1. Tên đồ án: Bảo tàng lịch sử Chữ Số
  2. Giải thưởng: Giải Hội đồng  Loa Thành 2019
  3. SVTH: Nghiêm Thành An
  4. GVHD: Ths. KTS Nguyễn Thị Thanh Hà
  5. Trường: ĐHDL Phương Đông

Đồ án mang đường nét và công năng mô tả cụ thể  và chặt chẽ, truyền tải được các khái niệm vô hình thành 1 công trình hữu hình. Không gian trưng bày được tổ chức từ giai đoạn sơ khai và kết thúc ở giai đoạn Zero, mô phỏng lịch sử hình thành chữ số.

Kiến trúc kết hợp với hiệu ứng ánh sáng tự nhiên, tạo cho không gian những mảng sáng tối thú vị và thu hút.

Việc kết hợp vật liệu một cách thông minh, khiến cho công trình trở nên nổi bật và tạo xúc cảm đặc biệt cho người thăm quan.

Đinh Hằng – TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc