Cuộc thi tìm ý tưởng chỉnh trang và bảo tồn khu vực quảng Trường Đông Kinh Nghĩa thục

Hội Kiến trúc sư Việt Nam kết hợp với Hội  kiến trúc sư Genoa (Italia) phát động một cuộc thi tìm ý tưởng chỉnh trang và bảo tồn khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố Hàng Đào và phụ cận  –  khu vực quan trọng của khu phố cổ Hà Nội.
Cuộc thi dành cho các kiến trúc sư người Ý và các kiến trúc sư Việt Nam hợp tác cùng nghiên cứu
Cuộc thi nhằm tìm kiếm các giải pháp hoàn thiện không gian kiến trúc, đô thị, môi trường và giao thông có liên quan chặt chẽ đến việc sử dụng không gian công cộng, sao cho phù hợp với đặc trưng hoạt động, nhất là về thương mại của Khu  phố cổ Hà Nội.
Lịch trình của cuộc thi như sau:
a) Công bố cuộc thi:  ngày 20 tháng 5 năm 2013
b) Nộp bài thi: ngày 13 tháng 9 năm 2013
c) Lễ trao giải tại  Hà Nội: ngày 8 tháng 10 năm 2013, nhân dịp kỷ niệm Ngày  giải phóng Thủ đô 10 tháng 10 năm 2013.
Tất cả các thông tin về nội dung, quy chế, yêu cầu hồ sơ và tài liệu của cuộc thi sẽ được cung cấp bởi các nhà tổ chức và người dự thi có thể  tải về từ trang web của cuộc thi: www.historical-hanoi2013.com. Trang web sẽ được kích hoạt từ ngày công bố cuộc thi 20 tháng 5 năm 2013.