Gải thưởng Loa Thành năm 2013: Giải Ba – Bảo tàng cảng Ba Son

Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh
Giải Ba: Bảo tàng cảng Ba Son
GVHD: Ths. KTS. Phạm Phú Cường
SVTH: Phạm Vũ Vân Trang

b1

b12

b13

b3

b4

b5

b7