Gải thưởng Loa Thành năm 2013: Giải Ba – Nội thất khu nghỉ dưỡng Liberty Club

Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh
Giải Ba: Nội thất khu nghỉ dưỡng Liberty Club
GVHD: Ths. KTS. Nguyễn Xuân Phúc
SVTH: Nguyễn Thị Liên Hương

b1

b6

b

b2

b3

b5