Gải Thưởng Loa Thành Năm 2013: Giải Ba – Trung tâm nghệ thuật đương đại Sài Gòn – Thủ Thiêm

Đại học dân lập Văn Lang
Giải Ba: Trung tâm nghệ thuật đương đại Sài Gòn – Thủ Thiêm
GVHD: KTS. Văn Tấn Hoàng
SVTH: Trần Hồng Liên

1a

1b

1c

1d

1e

1f