Gải Thưởng Loa Thành Năm 2013: Giải nhì – Nội thất chuỗi nhà hàng bánh xèo Mười Xiềm

Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh
Giải Nhì: Nội thất chuỗi nhà hàng bánh xèo Mười Xiềm
GVHD: Ths. KTS. Trần Thị Thu Hà
SVTH: Nguyễn Công Lâm

trang-25

trang-37

trang-37a

trang-42

trang-44