Giải A Cuộc thi Kiến trúc:”Nhà ở chung cư cho người có thu nhập thấp”

 GiảiA (Thể loại xây mới) Công ty TNHH tư vấn kiến trúc xây dựng Huy Hoàng