Kết quả cuộc vận động về ảnh nghệ thuật “Điện Biên qua ống kính Kiến trúc sư”

Hội Kiến trúc sư Việt Nam (KTSVN) phát động Cuộc vận động về ảnh nghệ thuật Góc nhìn của Kiến trúc sư với Điện Biên Phủ từ 15/02/2014 đến 30/3/2014 bằng Thông báo số 15/KT ngày 10 tháng 2 năm 2014 của Chủ tịch Hội KTSVN.
Có 148 tác phẩm ảnh của 11 tác giả tham gia Cuộc vận động.
 
Một vài hình ảnh tiêu biểu
 
Hội đồng Tuyển chọn gồm 04 thành viên:
KTS Nguyễn Quốc Thông – Phó Chủ tịch Hội KTSVN, – Chủ tịch Hội đồng
KTS Lã Thị Kim Ngân – Phó Viện trưởng phụ trách Viện Kiến trúc – Ủy viên
NS Vũ Nhật  – Hội nhiếp ảnh Việt Nam – Ủy viên
KTS Lân Ngọc  – Hội KTS Hà Nội – Ủy viên
 
Ngày 08 tháng 4 năm 2014, Hội đồng đã chọn các tác phẩm để trao giải như sau:
10 tác phẩm ảnh xuất sắc nhất:
– 01 tác phẩm của KTS Trần Phương Thảo – Tạp chí Quy hoạch Xây dựng – Bộ Xây dựng;
– 08 tác phẩm của KTS Nguyễn Phú Đức –  Hà Nội;
– 01 tác phẩm của KTS Lê Hữu Trúc – Viện Kiến trúc – Hội KTSVN.
 
05 tác phẩm đoạt  giải Hội đồng:
– 01 tác phẩm của KTS Nguyễn Đạm –  Hội KTS Vĩnh Phúc;
– 02 tác phẩm của KTS Nguyễn Phú Đức – Hà Nội;
– 01 tác phẩm của KTS Nguyễn Tiến Thuận – Chi Hội KTS trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;
– 01 tác phẩm của KTS Lê Hữu Trúc – Viện Kiến trúc – Hội KTSVN.
 
Bên cạnh 15 tác phẩm được trao giải, Hội đồng đã chọn 41 tác phẩm ảnh khác để cùng triển lãm:
– 02 tác phẩm của KTS Ngô Tuấn Trung – Trung tâm Truyền thông – Hội KTSVN
– 04 tác phẩm của KTS Nguyễn Ngọc Anh – Chi Hội Kiến trúc Việt Nam;
– 01 tác phẩm của KTS Trần Phương Thảo – Tạp chí Quy hoạch Xây dựng – Bộ Xây dựng;
– 01 tác phẩm của KTS Nguyễn Minh Phúc – Ban QLDA Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;
– 18 tác phẩm của KTS Nguyễn Phú Đức – Hà Nội;
– 01 tác phẩm của KTS Nguyễn Tiến Thuận – Chi Hội KTS trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;
– 08 tác phẩm của KTS Nguyễn Mạnh Dũng – Hội KTS  Đồng Nai;
– 05 tác phẩm của KTS Lê Hữu Trúc – Viện Kiến trúc – Hội KTSVN;
– 01 tác phẩm của KTS Thái Vũ Mạnh Linh – Trang thông tin Kienviet.net –  Hội KTSVN.