Thông báo số 2 về giải thưởng kiến trúc quốc gia 2014

Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2014

Thay mặt Ban Chỉ đạo Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia (GTKTQG) 2014, Hội Kiến trúc sư Việt Nam xin công bố Quyết định thành lập Hội đồng GTKTQG 2014 (văn bản kèm theo).
Để Giải thưởng được tổ chức thành công theo kế hoạch, đề nghị các tác giả gửi hồ sơ tham dự theo đúng Thông báo:
Thời hạn: Ngày 30 tháng 11 năm 2014 (không gia hạn nộp bài).
Địa chỉ: Ban Tổ chức Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia
Hội Kiến trúc sư Việt Nam – 23 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội
Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648 Fax: 04. 39349 240

Thông tin và phiếu đăng ký tham dự GTKTQG 2014 có tại trang thông tin điện tử Tạp chí Kiến trúc
www.tapchikentruc.com.vn

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ:
KTS. Nghiêm Hồng Hạnh – Moble:04.39360.755/ 0904 240 240
CN. Nguyễn Hồng Vân – Moble: 04.38253.648/ 0912 880 800
e-mail: vaa@hkts.vn hoặc vanphong@hkts.vn

Hội đồng GTKTQG mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của các kiến trúc sư và tác giả tham gia GTKTQG 2014.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
KTS. NGUYỄN TẤN VẠN (Đã ký)

Tài liệu đính kèm
Phieu dang ky 2014

QD thanh lap Hoi dong GTKT 2014

THONGBAO so 2