Thông báo thi tuyển: Thiết kế kiến trúc cầu An Hảo, Biên Hoà, Đồng Nai

image (Copy)
Nhằm tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc đạt được giá trị thẩm mỹ cao, phù hợp cảnh quan khu vực cửa ngõ thành phố Biên Hòa, đảm bảo tính khả thi, bền vững. Tổng công ty Phát triển KCN (Sonadezi)  kính mời các tổ chức, cá nhân trong nước có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật Việt Nam tham gia cuộc thi tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc cầu An Hảo – Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cụ thể như sau:

  1. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi.
  2. Thời gian, địa điểm công bố và phát hành hồ sơ mời thi tuyển:

–    Thời gian: 9h00, ngày 04 tháng 12 năm 2014

–    Địa điểm: Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi) – Số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tel: 061.8860561   –   Fax: 061.8860573

Web: http://www.Sonadezi.com.vn  – Email: qlda@sonadezi.com.vn