[Giải thưởng Kiến trúc Xanh Việt Nam lần 5] Giải Chuyên đề – Những mảnh vườn trong đô thị (Green Peace Village)

Thông tin công trình:

  • Tên công trình: Những mảnh vườn trong đô thị (Green Peace Village)
  • Năm hoàn thành: 2019
  • Thiết kế: Ho Khue Architects (ALPES Green Design)
  • Giải thưởng: CĐ về Giải pháp tối ưu hóa chất lượng môi trường trong nhà ở đô thị


Xem thêm các công trình đạt giải tại: https://www.tapchikientruc.com.vn/tin-tuc/ket-qua-giai-thuong-kien-truc-xanh-viet-nam-lan-5.html

Hình ảnh công trình:

Bản vẽ công trình:

Mặt đứng: 

Mặt bằng:

© Tạp chí kiến trúc