Kết quả thi tuyển Phương án kiến trúc Nhà chung cư hỗn hợp dịch vụ thương mại và ở – Dự án Khu đô thị Nam Thái, Thái Nguyên

Vừa qua, Công ty Cổ phần FECON Phổ Yên đã thông báo kết quả thi tuyển phương án kiến trúc Nhà chung cư hỗn hợp dịch vụ thương mại và ở – Dự án Khu đô thị Nam Thái (phần diện tích 24,68ha), thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, với Giải Nhất thuộc về Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC).

Cuộc Thi tuyển phương án kiến trúc Nhà chung cư hỗn hợp dịch vụ thương mại và ở – Dự án Khu đô thị Nam Thái, thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên do Công ty CP FECON Phổ Yên tổ chức, nhằm tìm kiếm ý tưởng thiết kế sáng tạo, khả thi, đảm bảo các chức năng, công năng cho công trình Nhà chung cư hỗn hợp dịch vụ thương mại và ở – Dự án Khu đô thị Nam Thái.

Sau gần 3 tháng phát động và thi tuyển, đơn vị tổ chức cuộc thi là Công ty Cổ phần FECON Phổ Yên thông báo kết quả thi tuyển phương án kiến trúc Nhà chung cư hỗn hợp dịch vụ thương mại và ở – Dự án Khu đô thị Nam Thái (phần diện tích 24,68ha), thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên với kết quả như sau:

  • Giải Nhất: Phương án 03 (PY0808) – Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC)
  • Giải Nhì: Phương án 01 (HH0323) – Công ty Cổ phần Tư vấn CDCI (Việt Nam).
  • Giải Ba: Phương án 02 (TN1268) – Công ty Cổ phần Tư vấn AA.

Thời gian, địa điểm tổ chức lễ công bố và trao giải sẽ được Ban tổ chức cuộc thi thông tin cụ thể và gửi giấy mời đến đơn vị dự thi.

Chi tiết quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển:

© Tạp chí kiến trúc