Kết quả thi tuyển thiết kế TT giao dịch, kinh doanh và VP làm việc Bưu điện tỉnh Quảng Ninh

Sau 3 tháng phát động và tổ chức, vừa qua, Ban Quản lý dự án các công trình Bưu điện – Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã công bố kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình “Trung tâm giao dịch kinh doanh và Văn phòng làm việc Bưu điện tỉnh Quảng Ninh” do Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phê duyệt. 

Cuộc thi này được tổ chức nhằm lựa chọn phương án đầu tư xây dựng tốt nhất và đã thu hút đông đảo sự quan tâm và tham dự của các cá nhân, đơn vị, tổ chức trong nước. Trải qua quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng, Hội đồng giám khảo cuộc thi đã lựa chọn ra 4 phương án đạt giải, trong đó có một giải nhất, một giải nhì và hai giải khuyến khích thuộc về các đơn vị:

 • 1 Giải Nhất: Công ty TNHHMTV Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Bộ Quốc Phòng – Mã số tham dự: QP6868
 • 1 Giải Nhì: Công ty TNHHMTV Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Bộ Quốc Phòng – Mã số tham dự: MT8888
 • 2 Giải khuyến khích:
  + Công ty TNHH Azusa Sekkie Việt Nam – Mã số tham dự: ZA9010
  + Công ty TNHHMTV Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Bộ Quốc Phòng – Mã số tham dự: TT1868

Các thiết kế đạt giải:

 • Thiết kế đạt giải Nhất của Công ty TNHHMTV Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Bộ Quốc Phòng:
 • Thiết kế đạt giải Nhì của Công ty TNHHMTV Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Bộ Quốc Phòng:
 • Thiết kế đạt giải khuyến khích của Công ty TNHHMTV Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Bộ Quốc Phòng:
 • Thiết kế đạt giải khuyến khích của Công ty TNHH Azusa Sekkie Việt Nam:

Thu Vân – TCKT.VN
© Tạp chí Kiến trúc