Kết quả Thi tuyển PA kiến trúc Công trình trụ sở làm việc Bưu điện tỉnh Cà Mau
Sau một thời gian cuộc thi tuyển thiết kế phương án kiến trúc công trình “Xây dựng mới trụ sở…
Kết quả thi tuyển thiết kế TT giao dịch, kinh doanh và VP làm việc Bưu điện tỉnh Quảng Ninh
Sau 3 tháng phát động và tổ chức, vừa qua, Ban Quản lý dự án các công trình Bưu điện –…
Mời thi tuyển: TT giao dịch, kinh doanh và VP làm việc Bưu điện tỉnh Quảng Ninh
Nhằm lựa chọn được phương án đầu tư xây dựng tốt nhất, Ban Quản lý dự án các công trình…