Cuộc thi thiết kế Trung tâm Văn hóa rượu vang

wine-culture-centre-register-530x202

TCKT/Kienviet – Với thời gian đăng ký sớm kết thúc ngày hôm qua, cuộc thi thiết kế Trung tâm Văn hóa Rượu đã bắt đầu bước vào thời gian đăng ký tiêu chuẩn. Các ứng cử viên vẫn có thể đăng ký tới hạn cuối của cuộc thi từ ngày 2 đến ngày 30/6. Hạn nộp đồ án đến ngày 7/7.

Trong cuộc thi này, chủ tịch hội đồng quản trị Cantina Valpolicella Negrar đang tìm kiếm phương án tốt nhất để chuyển đổi nhà máy rượu Italian Valpolicella cũ tích hợp vào một không gian hiện đại nhưng vẫn duy trình được tất cả các khía cạnh văn hóa của rượu.

 Xem các trailer cuộc thi ở đây:

Xem thông tin chi tiết, click here.

Bluesky – TCKT/Kienviet

(Dịch từ Bustler)