Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan vùng chiến sự huyện Can Lộc – Tp. Hà Tĩnh – Giải Hội đồng

  1. Tên đồ án: Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan vùng chiến sự huyện Can Lộc – Tp. Hà Tĩnh
  2. Giải thưởng: Giải Hội đồng  Loa Thành 2019
  3. SVTH: Phạm Thị Hằng
  4. GVHD: Ths. KTS Trần Ngọc Phương
  5. Trường: ĐH Duy Tân

Không gian quy hoạch có mục đích phát triển tiềm năng du lịch của địa phương và hơn hết là góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống, lịch sử địa phương có ý nghĩa hết sức quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế, để vừa có thể tự hào với  du khách về những đặc trưng, đặc thù của văn hóa bản địa, vừa góp phần giới thiệu tinh hoa văn hóa truyền thống, di tích lịch sử và đặc biệt là góp phần xây dựng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Không gian quy hoạch là điểm nhấn kiến trúc độc đáo, mang ý nghĩa là một điểm đến thuần túy về lịch sử, công trình này còn là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của địa phương thông qua vai trò như một trung tâm cộng đồng để mọi người có thể tới và giao lưu, sinh hoạt.

Các vấn đề về tổ chức không gian, vật liệu xây dựng, khả năng thích ứng với khí hậu địa phương, hình thức kiến trúc, giải pháp kết cấu,… được nghiên cứu rất kỹ để có thể thiết kế quy hoạch nên một cảnh quan hiện đại nhưng vẫn mang trong mình những nét tinh túy nhất mà vẫn giữ được hiện trạng đặc trưng của di tích.

Đinh Hằng – TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc