Thi thiết kế thiếp chúc tết 2016 của Hội KTS Việt Nam

12

Yêu cầu: Thiếp có logo Hội KTSVN, có lời chúc tết và bên dưới ghi:

HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(chữ ký)

KTS. NGUYỄN TẤN VẠN

Lời chúc tết ý nghĩa, ý tưởng sáng tạo, đơn giản, độc đáo và mang tính kiến trúc được đánh giá cao.

Đơn vị hoặc cá nhân có thiết kế được chọn phát hành sẽ được in tên ở mặt sau thiếp kèm theo giải thưởng và được mời tham dự tất cả các sự kiện của Hội KTSVN tổ chức trong năm 2016.

Bài dự thi bằng file PDF, độ phân giải 300dpi, ghi rõ kích thước, chất liệu in ấn, tên tác giả và điện thoại, địa chỉ liên hệ.

Bài dự thi gửi về địa chỉ: vaa@hkts.vn hoặc honghanhkts@yahoo.com trước ngày 10/12/2015.

Người liên hệ: KTS.Nghiêm Hồng Hạnh 0904240240/ 39360755.