Trung tâm tư vấn và chăm sóc trẻ rối loạn hành vi – Giải Hội đồng

  1. Tên đồ án: Trung tâm tư vấn và chăm sóc trẻ rối loạn hành vi
  2. Giải thưởng: Giải Hội đồng  Loa Thành 2019
  3. SVTH: Huỳnh Thanh Tùng
  4. GVHD: Ths. KTS Nguyễn Bích Hoàn
  5. Trường: ĐH Văn Lang

Đồ án lấy ý tưởng từ hình ảnh cỏ 4 lá vì vậy tổng thể hình khối công trình khá độc đáo.

Các khu chức năng được phân thành các nhóm phòng và bố trí trên một trục kiến trúc thống nhất trong một tổng thể. Mỗi nhóm ở vị trí độc lập song lại liên hệ chặt chẽ với nhau thông qua mạng lưới hành lang và sảnh chính.

Công trình với hình khối mạnh mẽ nhưng vẫn mềm mại và nhẹ nhàng, đan cài nhiều không gian xanh giảm cảm giác ngột ngạt lo âu, đặc biệt trong môi trường điều dưỡng và y tế.

Đinh Hằng – TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc