Trung tâm văn hóa – du lịch Na Hang – Giải Hội đồng

  1. Tên đồ án: Trung tâm văn hóa – du lịch Na Hang
  2. Giải thưởng: Giải Hội đồng  Loa Thành 2019
  3. SVTH: Phạm Hương Lê
  4. GVHD: Nguyễn Trần Liêm
  5. Trường: ĐH Kiến trúc Hà Nội

Đồ án hướng tới giải pháp giúp con người có thái độ ứng xử đúng đắn với thiên nhiên, đồng thời bảo vệ và gìn giữ nét văn hóa truyền thống lâu đời đang dần bị đánh mất

Công trình được nghiên cứu sao cho hài hòa với thiên nhiên, góp phần gắn kết con người với thiên nhiên.

Hiệu ứng các mái nhà chóp hình tam giác giống như những cánh chim trắng đang bay về tổ.

Đinh Hằng – TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc