ĐH Kiến trúc TP HCM đăng cai tổ chức Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc 2018

Liên hoan sinh viên Kiến trúc toàn quốc (FESTIVAL) là hoạt động giao lưu chuyên môn nghề nghiệp và thể hiện tài năng sáng tạo của sinh viên các trường Đại học đào tạo chuyên ngành Kiến trúc trên cả nước. FESTIVAL 2018 do Hội KTS Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng trường Đại học Kiến trúc Tp. HCM đăng cai tổ chức TP HCM từ 22 – 25/04/2018.

Với việc tập trung các hoạt động giao lưu chuyên môn của gần 30 trường Đại học đào tạo KTS trên toàn quốc và quốc tế, đây là hoạt động thường kỳ có quy mô lớn.

FESTIVAL 2018 với chủ đề: “Sức sống không gian đô thị” cùng tiêu chí hoạt động chung “Sinh viên Kiến trúc: Giao lưu – Sáng tạo – Hội nhập”.

Chương trình chi tiết hoạt động FESTIVAL 2018

Phương thức tổ chức:

  • Nhằm khẳng định tính giao lưu, tăng cường khả năng làm việc nhóm, tất cả các hoạt động và các cuộc thi Tài năng tại FESTIVAL 2018 đều được thực hiện theo Nhóm, mỗi nhóm bao gồm: 25 sinh viên (lựa chọn ngẫu nhiên); 3 giảng viên và 2 sinh viên tình nguyện.
  • Thành viên của các Nhóm sẽ được công bố trước dựa trên cơ sở danh sách đăng ký của các trường để tạo điều kiện cho các Nhóm kết nối qua mạng và giao lưu, chủ động phối hợp để thực hiện các nội dung của FESTIVAL;
  • BTC sẽ bố trí không gian làm việc cho mỗi Nhóm và dành khoảng thời gian ban đầu để các thành viên trong Nhóm gặp gỡ và phối hợp thực hiện các nội dung hoạt động của FESTIVAL.

Các nội dung thi chuyên môn:

Chủ đề chính của các cuộc thi chuyên môn là “Sức sống không gian đô thị”. Trong giai đoạn chuẩn bị trước Festival, BTC sẽ thông báo trước các chủ đề tùy chọn và các yêu cầu nghiên cứu cho cuộc thi chuyên môn. Trên cơ sở đó, mỗi Nhóm sẽ thảo luận để lựa chọn chủ đề, và nghiên cứu các nội dung yêu cầu của bài thi.

Tại Festival 2018, với sự tư vấn của các giảng viên, mỗi Nhóm sẽ lựa chọn và phát triển chủ đề theo mạch ý tưởng xuyên suốt cho tất cả các nội dung thi chuyên môn, bao gồm Thiết kế nhanh A, Thiết kế nhanh B, Hội họa và Nhiếp ảnh.

Hội đồng giám khảo & Giải thưởng:

Hội đồng Giám khảo do BTC thành lập, bao gồm các chuyên gia khách mời, không bao gồm thành viên các Trường.

1. Giải thưởng chuyên môn: BTC trao Giải thưởng, Giấy khen cho các nội dung:

  • Thiết kế nhanh A
  • Thiết kế nhanh B
  • Hội họa
  • Nhiếp ảnh
  • Thuyết trình

2. Giải toàn năng: BTC trao Giải thưởng và Giấy khen cho tất cả thành viên Nhóm có kết quả các nội dung thi cao nhất.

Toàn bộ thông tin cập nhật về Liên hoan sinh viên Kiến trúc toàn quốc 2018 được đăng tải trên website Tạp chí Kiến trúc: www.tapchikientruc.com.vn

PVTCKT.VN

(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 02-2018)