SCHRÉDER, Chiếu sáng công viên tượng Đài Bắc
Schréder rất vinh dự khi được chọn là nhà cung cấp giải pháp chiếu sáng cho công viên tược đài…