Dự án xây dựng bảo tàng thiên văn hiện đại tại Thượng Hải
Hình ảnh của vũ trụ trong tương lai đang tiến một bước gần hơn với thực tế khi dự án…